Persson slåss för mer bostadsbyggande

I dag presenterades rapporten “Ett bostadspolitisk agenda för Sverige” av Nybyggarkommissionen. Projektet initierades av konsultbolaget JKL och har fått stöd från bygg- och fastighetsföretaget NCC, Nordea och konsultföretaget Tyréns. Målet är att väcka debatt om det låga bostadsbyggandet i Sverige.

Tre tunga ex-politiker har varit delaktiga i arbetet. Det handlar om Agneta Dreber, grundare av Stockholmspartiet, Olle Wästberg, ex-statssekreterare i finansdepartementet (FP) och Göran Persson, som var statsminister 1996-2006 och i dag har kopplingar till JKL.

“Frågan är komplicerad”

Enligt Persson är frågan om bostadsbyggandet mycket komplicerad.

– Det är ett ohyggligt svårt samhällsområde. Du måste vara generalist för att kunna förstå hur det här hänger ihop. Men jag har en bakgrund som gör att jag kan knyta ihop det, säger han.

I rapporten läggs 63 förslag fram för att få fart på byggandet i Sverige. Enligt Nybyggarkommissionen leder bostadsbristen till att Sveriges ekonomi hotas och att arbetsmarknaden blir allt mer stelbent.

– Bostadspolitik handlar om en otrolig massa frågor. Det är planfrågor, sociala dimensioner, ekonomi, regionalpolitik, sättet vi bygger, vilket material, hur vi planerar för bygget och hur det genomförs. Och allt hänger ihop. Det är därför det inte sker någon förändring, därför att ingen tar ett samlat grepp, säger Göran Persson.

Vill se mer statligt inflytande

Kommissionen föreslår bland annat att taket för bolån höjs, att ränteavdragen sänks och att staten återtar en aktiv roll för byggandet.

– Det här är en statsministerfråga och oavsett vem som är statsminister i höst så måste hon eller han ta tag i detta och leda ett arbete i regeringskansliet men som också bär in i riksdagen för att få en bred förändring, säger Persson.

Ex-statsministern menar att problemen med att det saknas bostäder har flera förklaringar.

– Det handlar bland annat om en våldsam urbanisering som pågår i Sverige, säger han.

Enligt Persson måste det byggas i storstäder där befolkningen växer. Men dessutom menar han att det är viktigt att de områden som halkat efter inte glöms bort.

– Också i Flen och Arvika behövs det nya bostäder. Inte därför att man befolkningen växer, utan därför att människor åldras, de vill sälja sitt hus och flytta in till stan. Det händer inget, det byggs noll. Det är en oerhört komplicerad bild med helt olika drivkrafter i storstaden och på landsbygden, säger han.

Persson menar att det är ett stort problem att bankerna inte lånar ut pengar i tillräckligt hög utsträckning.

– Ska du låna i bankerna får du trassla dig fram de sista 15 procenten till en högre ränta. Jag tycker det är otillständigt. I stället för bolånetak säger vi amorteringskultur. Det tror jag är väldigt klokt, det är ett sätt spara kapital som varit det normala för vanligt folk i alla tider.

Vill sänka skatt

I rapporten slås fast att skatten på reavinster i dag är för hög, vilket för att rörligheten minskar.

– Dagens system uppmanar folk att inte flytta. Det säger “stanna där du är och om du lik förbannat flyttar på dig kommer vi att straffa dig ekonomiskt”. Det är inte särskilt sunt. Det är bättre att skatten på reavinster är lägre och att det vägs av mot en justering av fastighetsavgiften, säger Göran Persson.

Han vill inte peka finger åt politikerna hur de ska agera, men är säker på att något måste göras.

– Jag föreställer mig att man skulle behöva ha en kommunikation om det här där man säger att den här frågan är större och svårare än vad som hittills har beskrivits. Den handlar om skatter, konkurrensfrågor, planfrågorna och om social rättvisa och regional utveckling. För att få ihop det vill vi samla till de här initiativen, säger han.

“Fråga som måste lösas”

Frågan om det låga bostadsbygget menar både Persson och de övriga i Nybyggarkommissionen är något som bara måste lösas.

– Vi kommer att fortsätta bli fler men hushållen kommer fortsätta att minska i storlek. Det betyder att allt fler lägenheter behövs. Den regering, vilken den än är, som inte orkar lösa det kommer snart att möta ett folkligt motstånd som är magnifikt.