Sverige pekas ut i nytt Snowden-avslöjande

De tyska, franska, spanska och svenska underrättelsetjänsterna har de senaste åren utvecklat metoder för massövervakning av telefon- och internettrafik. Övervakningen har skett i ett nära samarbete med Storbritanniens säkerhetsmyndighet GCHQ, skriver Guardian och hänvisar till ett dokument från visselblåsaren Edward Snowden.

GCHQ har tidigare pekats ut som NSA:s största samarbetspartner.

Hemliga samarbeten med telebolag

Enligt uppgifter till tidningen har länderna utbytt information med varandra och även utvecklat hemliga samarbeten med telekommunikationsföretag. GCHQ ska ha haft en ledande roll och gett råd till de andra länderna hur det går att komma runt nationella lagstiftningar för att göra övervakningen möjlig.

Bland annat har man hjälpt Tyskland med att ändra lagstiftningen så att det ska bli lättare att använda avancerad övervakningsutrustning.

Sverige har reagerat med tystnad

Frankrike, Tyskland och Spanien har reagerat kraftigt på uppgifterna att amerikanska NSA avlyssnat världsledare och tiotals miljoner medborgare. USA har å andra sidan menat att länderna själva har överlämnat information för att göra övervakningen möjlig. The Guardian skriver samtidigt att svenska politiker har varit relativt fåordiga och inte stämt in i kritiken.

The Guardian skriver vidare att GCHQ hyllade Sverige när FRA-lagen röstades igenom 2008. Man ansåg även att det delvis var GCHQ:s förtjänst att lagen blev möjlig.

The Guardian-journalisten Glenn Greenwald, som tidigare samarbetat med Snowden, har i en intervju med SR:s “Medierna” sagt att man kommer publicera uppgifter om hur FRA samarbetar med NSA innan jul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>