Fel på uppdraget – eller personerna?

I  dag hände det som måste hända sedan Arbetsförmedlingens styrelse i fredags meddelade att den inte längre hade förtroende för chefen Angeles
Bermudez-Svankvist.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) kallade Bermudez-Svankvist till departementet och gav henne sparken. Eller, mer korrekt, omplacerade henne från att vara generaldirektör på Arbetsförmedlingen för att med bibehållen lön och samma titel jobba på regeringskansliet. En sådan manöver kallas folkmun för att flyttas till elefantkyrkogården.

 

I praktiken hade arbetsmarknadsministern inget val. Om hon inte kickat Bermudez-Svankvist hade hon i stället tvingats ge styrelsen silkessnöret.

Under de fem år som Angeles Bermudez-Svankvist lett Arbetsförmedlingen har det stormat rejält. De arbetssökande upplever inte att de får den hjälp de behöver, de anställdas förtroende för ledningen brister och effektivitet och måluppfyllelse brister.

Enligt Göteborgs universitets årliga SOM-undersölningar är förtroendet för Arbetsförmedlingen minus 29, så många fler är missnöjda med myndighetens arbete jämfört med dem som är nöjda. Polisens balansmått är
plus 53.

De senaste åren har Arbetsförmedlingen inte ens gjort av med de pengar de fått utan skickat tillbaka dem till statskassan. 2010 åkte 5,9 miljarder i retur till Anders Borg och året därpå 3,1 miljarder, oräknat
bidrag till a-kassan.

Men Arbetsförmedlingens problem löses inte genom att Angeles Bermudez-Svankvist lämnar. Tvärtom, det kommer att ta lång tid att göra organisationen mer effektiv och att återställa förtroendet.

 

Även förre generaldirektören fick sparken. Dåvarande arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (M) gav Bo Bylund kicken 2008
med motiveringen att Arbetsförmedlingen genomgått stora förändringar och därför behövde en ny chef.

I går förklarade hans efterträdare att ”en samlad bedömning” låg bakom hennes beslut att flytta på Bermudez-Svankvist.

Är det helt enkelt ett omöjligt jobb att vara chef för Arbetsförmedlingen? Knappast. Petningen av Bylund hade politiska övertoner, han tillsattes av en S-regering.

Medan situationen för Bermudez-Svankvist hade blivit ohållbar.

 

Nu börjar arbetet med att rekrytera en ny chef för Arbetsförmedlingen. Det bör vara en idérik person med gedigen erfarenhet av statlig förvaltning. Och som inte är rädd för att fatta egna beslut.

Det kommer nämligen att behövas. I juli låg arbetslösheten på 7,2 procent. Av de 382 000 arbetslösa har nära 40 procent gått utan arbete i
mer än ett halvår. Ungdomsarbetslösheten uppgick samma månad till drygt
17 procent.

Om jag var regeringen skulle jag kasta lystna blickar efter Dan Eliasson. Han har varit biträdande Säpochef, statssekreterare hos Thomas
Bodström, chef för Migrationsverket och basar sedan två år tillbaka på Försäkringskassan.

Därifrån har han skickat en antikrångelkatalog till regeringen med ett 30-tal förslag till enklare regler, en del redan genomförda. Samma attityd skulle Arbetsförmedlingen må bra av.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>